Termeni si Conditii

Termeni si conditii

Părțile Acordului

PRESTATORUL serviciilor care fac obiectul acestor termeni și condiții, mai exact vanzarea produselor sau serviciilor:

SC CLINICA PSIHO-ONCOLOGIE LIDIA STOICA SRL cu număr de înregistrare la Registrul Comerţului J40/13310/2018 cod unic de înregistrare 39885056, cont bancar RO18INGB0000999908319016, ING BANK NV Amsterdam, Sucursala Bucuresti reprezentată de D-na Stoica Lidia, în calitate de ADMINISTRATOR

BENEFICIAR este persoana fizică sau juridică care se angajează în urmarea programului susținut de prestator sau în achiziția produselor sau serviciilor oferite de PRESTATOR, în urma achitării contravalorii menționate pe pagina de vânzare sau în secțiunea Prețul și Modalități de Plată.

Având în vedere că :

  • PRESTATORUL pune la dispoziţia BENEFICIARULUI sedinte de consiliere psihologica / psihoterapie online
  • BENEFICIARUL doreşte achiziţionarea sedintelor de consiliere psihologica / psihoterapie online

au convenit să încheie prezentul acord în următoarele condiţii:

Obligațiile PRESTATORULUI

⦁ Să ofere produsele/serviciile solicitate în cele mai bune condiții.

⦁ Să respecte confidențialitatea și termenele de realizare.

⦁ Să verifice prezența la sedintele de consiliere psihologica / psihoterapie online.

⦁ Să ofere acces la sedintele de consiliere psihologica / psihoterapie online achizitionate

⦁ Să asigure livrarea sedintelor de consiliere psihologica / psihoterapie online catre beneficiar.

Obligațiile BENEFICIARULUI 

⦁ Să achite prețul convenit pentru produsele/serviciile contractate.

⦁ Să participe la toate sedintele de consiliere psihologica / psihoterapie online susținute de prestator si contractate de beneficiar.

Prețul și Modalități de Plată

⦁ Prețul contractului este cel prezentat pe pagina de vânzare pentru produsul/serviciul respectiv și se achită integral inainte de livrarea serviciului contractat. Pentru plata în rate se accepta cardurile de credit cu plata in rate.

⦁ Pagina de vanzare este https://lidiastoica ……..

⦁ Prețul se poate achita online cu card de credit, sau prin transfer bancar.

⦁ Factura fiscală se va emite la data debitării sumei în contul Prestatorului (conform extrasului de cont).

⦁ În cazul neachitării la timp a serviciilor contractate, Prestatorul este absolvit de obligația acordării serviciilor de instruire online sau de livrarea produselor/ serviciilor  comandate.

⦁ În cazul retragerii din program a Beneficiarului, acestuia nu i se restituie nici o suma din prețul achitat.

Încetarea și Rezilierea

Încetarea și rezilierea intervin:

⦁ În cazurile de forță majoră care constă în orice situații sau evenimente imprevizibile și independente de voința părților contractante, ceea ce face ca îndeplinirea obligațiilor contractuale să se amâne cu durata de persistență a situației sau a evenimentului considerat ca atare, de exemplu accidente soldate cu handicap psiho-motor, deces sau catastrofe naturale.

Dispozitii Finale

⦁ Toate drepturile ce decurg din dreptul de proprietate intelectuală asupra serviciului contractat sunt protejate de legislația în domeniul proprietății intelectuale, iar încălcarea acestora atrage dupa sine sancțiunile prevăzute de lege.

⦁ Orice alte acorduri ulterioare, indiferent că sunt în formă orală sau scrisă, nu produc nici un fel de efecte juridice între părți.

⦁ Părțile se obligă să nu transmită în nici un fel către terți, drepturile și obligațiile lor rezultate din acești termeni și condiții.

⦁ Eventualele litigii între părți se vor rezolva pe cale amiabile sau în cazul când această alternativă eșuează, ele vor fi soluționate de către instanța competentă din localitatea PRESTATORULUI

⦁ Prestatorul nu este responsabil de interpretarea informațiilor oferite în timpul serviciului contractat de către beneficiar, realizate după încheierea serviciului.

Politica de retur/anulare

În baza legislației UE, la achiziția unui produs sau seriviu online, aveți dreptul de a anula comanda în termen de 14 zile, indiferent de motiv și fără nicio justificare.

Privacy & Cookies Policy

Politica de confidentialitate si Protectia Datelor cu Caracter Personal

SC CLINICA DE PSIHO-ONCOLOGIE LIDIA STOICA SRL cu sediul in Bucuresti str. Batiste nr 9, sc A, et 8, ap 31, sect 2, J40/13310/2018 CUI  39885056, REPREZENTATA DE Stoica Lidia Gabriela , administrator. Tel 0720 655 618 Va asiguram ca : Vom face ceea ce depinde de noi să vă protejăm datele personale...